ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันเกิดที่ฉันตั้งไว้ในโปรไฟล์ของฉันจะต้องเหมือนกับวันเกิดที่แท้จริงของฉันหรือไม่?