ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ถ้าฉันลืมการเข้าสู่ระบบสื่อสังคมหรือบัญชีอื่นที่ฉันเชื่อมโยง สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเหรียญที่ฉันซื้อคืออะไร?