ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฉันสามารถตรวจสอบของขวัญหอคอยส่วนบุคคลก่อนส่งได้หรือไม่?